Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka-Technologia-Środowisko” za nami.

21 / 09 / 2021

W dniach 16-17 września 2021 roku nasza firma, jako jeden ze sponsorów wzięła udział w konferencji naukowo-technicznej „Nauka-Technologia-Środowisko”, zorganizowanej przez AQUA S.A. oraz Katedrę Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy możliwość wysłuchania merytorycznych wykładów i referatów naukowych koncentrujących się w obszarze inżynierii i ochrony środowiska, których autorami byli eksperci i specjaliści z wielu dziedzin nauki oraz przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej.

Konferencja Aqua 2021

Z naszej strony wygłosiliśmy prezentację zatytułowaną „Monitoring mikrobiologiczny w procesach uzdatniania i dystrybucji wody”, w której pokrótce przedstawione zostały fakty związane z obecną sytuacją w zakresie pomiarów mikrobiologicznych oraz możliwości jakie oferują najnowsze technologie, w tym automatyczna cytometria przepływowa, będąca metodą wykorzystywaną przez analizator bNovate BactoSense, który jest przyszłością kontroli mikrobiologicznej wód.

Konferencja AQUA 2021-2

Podczas konferencji, na naszym stoisku firmowym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się także z najnowszymi rozwiązaniami kontrolno-pomiarowymi oferowanymi przez nas.

Konferencja Aqua 2021-3

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.

powrót